Artikel

Onaturligt avfall: Fimpar & snus

Artikel av Sysav Dela

Sverige har den lägsta andelen rökare av alla europeiska länder. Ändå slänger de svenska rökarna varje dag cirka 2,7 miljoner cigarettfimpar på våra gator. Fimpar är farligt skräp som förutom nikotin innehåller bland annat plast och kadmium. Ämnen som sprids och förorenar miljön.

Det mesta skräpet i vår gatumiljö är faktiskt relaterat till rökning och snusning: fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarettpaket. I de en miljard fimpar som slängs varje år i Sverige finns farliga ämnen som fastnat i cigarrettfiltret för att skydda rökarens lungor men som har stor påverkan på miljön. Stora mängder fimpar hamnar även i våra dagvattenbrunnar och sköljs ut i havet. Just fimpar är en av de största källorna till plastförorening av våra vattendrag.

Snusprillor, gamla snusdosor och cigarettpaket i parker och på trottoarer bidrar dessutom till en skräpig miljö. Forskning visar att skräp skapar vantrivsel och otrygghet och leder dessutom till ännu mera nedskräpning.

Tänk på:
Släng aldrig fimpar eller snus på marken, i dagbrunnar eller någon annanstans än i papperskorgar eller i snusburkens förvaring. Saknas sådana, använd en egen fimpask och släng fimparna när du kommer hem. En fimpask liknar en pillerburk, är väl försluten och ingen lukt tränger ut.

Så här sorterar du skräp från snus och cigaretter:

  • Släng snusprillan och cigarettfimpen i soppåsen.
  • Cigarettpaket sorteras som pappersförpackning och snusdosor som antingen pappers – eller plastförpackning.

Fler artiklar

Onaturligt avfall: Plast

Onaturligt avfall: Hygienartiklar

Onaturligt avfall: Kemikalier

Onaturligt avfall: Läkemedel

Onaturligt avfall: Oljor