Artikel

Onaturligt avfall: Läkemedel

Artikel av Sysav Dela

Läkemedel och mediciner som hamnar i naturen kan göra stor skada på både djur och miljö. De kan ge hormonella störningar hos fiskar och hämma fortplantningen hos musslor.

Sprids antibiotika i miljön kan det få katastrofala följder.  Resistenta bakteriestammar kan utvecklas och sedan spridas till sjukdomsalstrande bakterier som blir svåra att bekämpa. De kan då bli ett direkt hot mot vår hälsa.

Även mycket låga halter av läkemedel kan göra stor skada på vår miljö. Därför är det viktigt att de tas om hand för att förstöras på rätt sätt så att de inte hamnar i våra vattendrag och i naturen.

 

Tänk på:
Du kan alltid lämna dina gamla och överblivna mediciner på apoteket. Gallra gärna med jämna mellanrum i ditt medicinskåp.

 

Så här sorterar du läkemedel:
Du ska lämna in alla läkemedel på apoteket, både de som du fått på recept och receptfria. Tänk på att plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans även när du har använt dem klart. Lämna därför alltid in dem.

Det går bra att hälla olika tabletter och kapslar i samma påse och tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.

Så här sorterar du läkemedelsförpackningar:

  • Medicinkartonger sorteras som pappersförpackning.
  • Tablettkartor sorteras som plastförpackning.
  • Kosmetiska preparat, hygienprodukter, livsmedel, näringspreparat, sjukvårds- och förbandsartiklar tas inte emot av apotek utan slängs i det vanliga hushållsavfallet.

Fler artiklar

Onaturligt avfall: Fimpar & snus

Onaturligt avfall: Plast

Onaturligt avfall: Hygienartiklar

Onaturligt avfall: Kemikalier

Onaturligt avfall: Oljor