Artikel

Onaturligt avfall: Hygienartiklar

Artikel av Sysav Dela

Trots att nio av tio svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt* spolar vi tillsammans ner 10 000 ton sopor varje år. Din tops, din snusprilla eller din tampong bidrar alltså till ett gigantiskt skräpberg.

Toaletten är faktiskt bara gjord för kiss, bajs och toapapper. Att hantera allt skräp är energikrävande och tar stora resurser i anspråk. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det dessutom orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och på så sätt orsaka mer föroreningar.

 

Tänk på:
Lösningen är enkel: ha alltid en papperskorg på toaletten, för bland annat tops, våtservetter, sanitetsprodukter och bomullstussar. Då blir det lättare att slänga skräpet på rätt ställe.  

 

Så här sorterar du sanitetsavfall:
Släng allt sanitetsavfall i soppåsen. Det kan till exempel vara tops, hår, tamponger, våtservetter, bomullspads och kontaktlinser. Skräp som kan återvinnas ska källsorteras, till exempel toarullen, som sorteras som pappersförpackning.

* Enligt en undersökning från branschorganisationen Svenskt Vatten.

Fler artiklar

Onaturligt avfall: Fimpar & snus

Onaturligt avfall: Plast

Onaturligt avfall: Kemikalier

Onaturligt avfall: Läkemedel

Onaturligt avfall: Oljor