Artikel

Onaturligt avfall: Kemikalier

Artikel av Sysav Dela

Fastän Sverige har stränga regler för och god tillsyn över hur miljöfarliga ämnen får användas så hamnar de ändå i vår natur. De kan göra stor skada, speciellt bland djur långt upp i näringskedjan eftersom miljögifter kan skada deras fortplantningsförmåga.

Miljögifterna i Sveriges natur kommer från en rad olika källor. Det kan vara ämnen som inte brutits ned även om de är förbjudna nu. Bly är ett grundämne som har minskat i användning sedan vi införde blyfri bensin. Ändå finns det fortfarande i våra åar och sjöar.

Gifterna i vår natur beror inte enbart på gamla försyndelser. Nya kemikalier dyker upp i en strid ström. Kemikalieinspektionen har registrerat 12 000 ämnen som ingår i kemiska produkter. Dessutom finns det kemikalier i kläder, byggmaterial, bilar och mycket annat. För många av dem saknas det tillräcklig kunskap om vad som händer när de kommer ut i miljön.

Tänk på:
Farligt avfall riskerar att skada människor, djur och natur om det inte omhändertas på rätt sätt. Var därför särskilt noggrann med att sortera ut hushållets farliga avfall och lämna in det till en återvinningscentral för en säker hantering. En del farligt avfall kan lämnas till Farligt Avfall-bilen.

Såhär sorterar du:
Även elektronik ska sorteras och på många platser i kommunerna finns en Samlare. Där kan du lämna småelektronik, batterier och ljuskällor. Samlaren finns ofta i en livsmedelsbutik som gör det enkelt att ta med det som behöver slängas när du ändå ska handla mat.

 

Fler artiklar

Onaturligt avfall: Fimpar & snus

Onaturligt avfall: Plast

Onaturligt avfall: Hygienartiklar

Onaturligt avfall: Läkemedel

Onaturligt avfall: Oljor