Artikel

Onaturligt avfall: Oljor

Artikel av Sysav Dela

De svenska haven är hårt trafikerade både av stora lastfartyg och av fritidsbåtar. Den största mängden olja i vattnet kommer från olyckor men även från avsiktliga utsläpp. Vissa oljeprodukter är så svårlösliga att rester kan hamna på botten och stanna kvar där i flera år.

Haven som omger de svenska kusterna, Östersjön och Västerhavet, är speciellt känsliga för föroreningar. I Östersjön övervintrar också miljontals fåglar varje år. Olja är speciellt farligt för sjöfåglar eftersom mycket små mängder kan skada fjädrarnas vattenavvisande förmåga.
Utsläpp av olja skadar även fiskar och djur som lever i havet. Dessutom kan den ödelägga växter och djur på stränder och klippor där oljan flyter iland.

Spillolja, smörjolja och motorolja sorteras som farligt avfall och kan lämnas in på återvinningscentralen eller till Farligt Avfall – bilen. Vissa typer av spillolja kan behandlas och sedan återanvändas i produktionen av oljeprodukter.

Fler artiklar

Onaturligt avfall: Fimpar & snus

Onaturligt avfall: Plast

Onaturligt avfall: Hygienartiklar

Onaturligt avfall: Kemikalier

Onaturligt avfall: Läkemedel